Search by keywords

Search By Key FromTo
Total  12110 Records  Total  606 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
TitleAuthor NameVol. Issue NO.Copy
Disease burden and three-grade prevention of cancer in China Luo Chenyu, Zhou Yueyang, Li Na, Luo Jiahui, Zhang Yuhan, Lu Bin, Chen Hongda, Dai Min 2024,45(5):621-625
Analysis on disease burden of lung cancer in population in China Guo Lanwei, Cai Lin, Zhu Chenxin, Zhang Xinglong, Fang Yi, Yang Haiyan 2024,45(5):626-632
Analysis on disease burden of digestive system cancers in population in China Lyu Zhangyan, Li Wenxuan, Si Guojin, Zhang Yacong, Xing Mengbo, Huang Yubei, Liu Ben, Song Fangfang, Song Fengju, Chen Kexin 2024,45(5):633-639
Disease burden of kidney cancer, bladder cancer and prostate cancer in population in China, 1990-2019 Wang Le, Li Huizhang, Zhu Juan, Wang Zongping, Du Lingbin 2024,45(5):640-646
Analysis on incidence trend of breast cancer and reproductive system cancers in women in China, 2006-2017 Yuan Meiwen, Feng Yushu, Zhao Xuelian, Hu Shangying, Zhao Fanghui 2024,45(5):647-655
Distribution characteristics of skeletal muscle mass and grip strength in the elderly aged 65 years and older in 18 longevity areas in China Zhang Zhenwei, Zhao Yuming, Chen Hongzhou, Li Fangyu, Qi Li, Zhou Jinhui, Chen Chen, Wang Jun, Lyu Yuebin, Shi Wenhui, Shi Xiaoming 2024,45(5):656-665
Effects of blood urea nitrogen to creatinine ratio on frailty in the elderly aged 65 years and older in 8 longevity areas in China Chen Ziting, Gao Jian, Zhong Wenfang, Huang Qingmei, Chen Peiliang, Song Weiqi, Wang Xiaomeng, Zhong Yishi, Shi Xiaoming, Mao Chen 2024,45(5):666-672
Effect of long-term care insurance on incidence of falls in old people with disability based on difference-in-differences method Liu Hongyun, Feng Chuanteng, Yu Bin, Ma Hua, Bai Yihong, Jia Peng, Dou Qingyu, Yang Shujuan 2024,45(5):673-678
Variation tendency of mortality and death spectrum in Shandong Province, 1970-2021 Chu Jie, Lu Zilong, Liu Danru, Xu Xiaohui, Ren Jie, Dong Jing, Fu Zhentao, Chen Xianxian, Guo Xiaolei, Xu Aiqiang 2024,45(5):679-686
Analysis on psychoactive substance use in young men who have sex with men in Tianjin Guo Yan, Yang Jie, Bai Jianyun, Liu Zhongquan, Dong Xiaoyue, Li Long, Zhao Xuan, Yu Maohe 2024,45(5):687-693
Analysis on prevalence of chronic kidney disease in adults in Qingdao, 2019-2020 Qiu Longfei, Zhao Yuanyuan, Zhang Hua, Xue Xiaojia, Zhao Yang, Xu Yaoyao, Duan Haiping 2024,45(5):694-699
Prediction of premature mortality of major chronic and non-communicable diseases and exploration of influencing factors in Anhui Province He Qin, Zhang Yan, Xing Xiuya, Dai Dan, Cheng Qianyao, Xu Wei, Zha Zhenqiu, Li Rui, Chen Yeji, Wang Huadong, Liu Zhirong 2024,45(5):700-707
Epidemiology of immune thrombocytopenia in Gansu Province, 2019-2022 Jiao Yongzhuo, Zhang Xiaoshu, Wang Lei, An Jing, Liu Shuyu, Wang Huaqing 2024,45(5):708-713
Epidemiological characteristics of herpangina and its correlation with incidence of hand, foot and mouth disease in children aged 6 years and under in Yinzhou District of Ningbo, 2017-2022 Wang Jingxian, Yin Yueqi, Shen Peng, Chen Yunpeng, Lin Hongbo, Wang Yi, Sun Yexiang 2024,45(5):714-720
Analysis on influencing factors of medical care seeking delay and diagnosis delay of pulmonary tuberculosis patients based on logistic regression model and decision tree model Ma Xiaoge, Zhang Lijie, Gao Hanqing, Bao Cheng, Wu Yue, Wu Sihui, Liu Menghan, Liu Yuhong, Li Liang 2024,45(5):721-729
Exploration of antibiotic resistance and population genetic characteristics of Salmonella Derby in China Hou Xinjiao, Sun Huiying, Wang Luyan, Yan Meiying, Li Xuewen 2024,45(5):730-737
Exploration of construction of a competency-oriented off-campus practical training system for master of public health Hou Jianrong, Zhou Zifeng, Yuan Jun, Lu Zeqi, Zhang Zhoubin 2024,45(5):738-742
Analysis on academic quality and influence of Chinese Journal of Epidemiology from 2019 to 2022 Wan Yuli, Zhang Jing, Dou Zhi, Zhao Jianyun, Wang Lan 2024,45(5):743-747
Heterogeneous analysis on association between exposure and outcome in cohort studies: based on propensity score matching and subpopulation treatment effect pattern plot Wang Wei, Yu Qian, Hu Xinru, Wang Xiaoxiao 2024,45(5):748-754
Progress in research of tracing contacts exposed to high risk behaviors of HIV-infected patients Liu Huan, Jin Yichen, Tang Houlin 2024,45(5):755-760